Cánh Gà Rang Muối/Chiên Mắm

10,000₫
cánh gà khúc giữa, cánh gà khúc giữa